Laboratorij za energetiko, napovednik: splošna dejavnost

 

Pred seboj imate prvega v seriji zapisov s poslanstvom predstaviti raziskovalne in pedagoške dejavnosti na FERI. Cilj teh je dejavnosti ustvarjalcev in raziskovalcev v kratki, združeni obliki ponesti med zaposlene in študente FERI – tako tiste, ki področje poznajo, kot tudi tiste, ki jim je neznano.

Laboratorij za energetiko

Vodja laboratorija in raziskovalne skupine: red. prof. dr. Jože Pihler

Povezava do uradne spletne strani: http://www.powerlab.uni-mb.si/

Laboratorij za energetiko je samostojna raziskovalna in pedagoška enota, ki deluje v sklopu Inštituta za močnostno elektrotehniko na UM FERI. Ukvarja se s proizvodnjo, prenosom, razdeljevanjem in praktično uporabo električne energije v namene gospodinjstev in industrije. Pokriva del področja študija močne elektrotehnike (elektroenergetike) in redno sodeluje z industrijskimi in storitvenimi podjetji na področju elektroenergetike na lokalnem področju kakor tudi na področju celotne Slovenije. Posledica tega sodelovanja je možnost hitrega prenosa teorije iz učilnic v prakso.

Izmed dejavnosti laboratorija novinarji Periferije v sodelovanju z njegovim osebjem izpostavljamo naslednje projekte, ki bodo glavni predmet prihodnjih člankov, povezanih s področjem energetike.

 

  • Tekmovanje v izdelavi električnih koles: Vsakoletno mednarodno študentsko tekmovanje, ki se ga redno udeležujejo tudi ekipe sosednjih držav. Udeleženci morajo izkazati precejšnjo stopnjo inovativnosti in praktično znanje. Precej komponent je namreč treba izdelati v lastni režiji. Spletna stran: http://e-bikes.uni-mb.si/.

 

  • Polnilne postaje za električna vozila: Pred stranskim vhodom na FERI iz Smetanove ulice je mogoče videti dve delujoči polnilni postaji za električne avtomobile, ki ju je laboratorij postavil v sodelovanju z Občino Maribor, Dravskimi Elektrarnami, Elektrom Maribor in drugimi donatorji, ki so prispevali materiale in prostor. Postaji je že mogoče uporabljati. Več na spletni strani: http://www.powerlab.uni-mb.si/novo2012/Polnilni_postaji.asp.

 

  • Sončna elektrarna: Na UM FERI že osmo leto deluje mikro sončna elektrarna. Razen nekaj sestavnih delov je projekt rezultat dela zaposlenih v Laboratoriju za energetiko in je v električno omrežje povezan kot povsem običajen in zanesljiv vir energije. Delovanje je mogoče spremljati na http://elektrarna.feri.uni-mb.si/.

 

  • Visokonapetostni laboratorij ICEM: Laboratorij za energetiko je leta 1993 po srečnem naključju od Tovarne stikalnih naprav Maribor dobil opremo za visokonapetostni laboratorij. Istega leta je pridobil prostore od Dravskih elektrarn Maribor v neposredni bližini Hidroelektrarne Mariborski otok in pričel s pedagoškim ter raziskovalnim delom. Novi visokonapetostni laboratorij se je dve leti kasneje organiziral kot Infrastrukturni center za energetske meritve – ICEM in kasneje, v letu 2001, zaradi spremembe zakonodaje kot ICEM-TC. Ta se ukvarja s preskušanjem in razvojem na področju nizkonapetostne in visokonapetostne elektroenergetske opreme. Več na spletni strani: http://www.powerlab.uni-mb.si/novo2012/ICEM.asp.

 

  • Komunalna energetika: Laboratorij za energetiko letos pripravlja že 23. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika – oskrba z energijo. Vsako leto se zberejo strokovnjaki s področja energetike in razpravljajo o oskrbi z energijo, okolju, energetskih napravah in novih tehnologijah na tem področju. S svojimi prispevki sodelujejo tudi študenti. Več informacij: http://ke.powerlab.uni-mb.si/Domov.asp.

 

  • Študenti: Laboratorij študentom, ki pokažejo znanje in pripravljenost za delo, ponuja sodelovanje na raziskovalnih projektih. Trenutno v laboratoriju že delujejo študenti na projektih izdelave naprav, ki prikazujejo delovanje posameznih fizikalnih pojavov s področja elektrotehnike. V prihodnosti načrtujejo oblikovanje projektov, ki bodo vključevali večje študentske skupine, s čimer bodo neposredno vplivali na večjo izkušenost svojih študentov.

 

V prihodnje gre pričakovati zgoščene članke o naštetih temah. V pripravi je tudi sistem, s katerim bomo sproti objavljali razlage dosežkov laboratorija, kar pa bomo sčasoma razširili še na druge veje fakultete.

 

Lektorirala: Katarina Kikec

O avtorju / Špela Goričnik

Oseba, ki obožuje naravo, glasbo in film. Moto, ki me opisuje: "Življenje je slikarsko platno, obarvaj ga z vsemi barvami, ki jih lahko."

Špela Goričnik

Oseba, ki obožuje naravo, glasbo in film. Moto, ki me opisuje: "Življenje je slikarsko platno, obarvaj ga z vsemi barvami, ki jih lahko."

%d bloggers like this: