Razpis za izbor najboljšega študenta

Univerza v Mariboru in Elektro Maribor d. d. sta se že tretje leto zapored odločila za sodelovanje v obliki razpisa za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Objavljamo razpis za študijsko leto 2014/2015.

Namen razpisa je nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, ker se zavedamo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

Na razpis se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2014/2015 status študenta UM, še niso prejeli omenjene nagrade in so v času študija redno napredovali ter so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. stopnje univerzitetnih študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje ali
D: absolventsko leto po starih univerzitetnih študijskih programih.

Študenti se lahko prijavijo na razpis od objave razpisa (sreda, 25.2.2015) do 13. aprila 2015 z obrazcem “Prijava na razpis za najboljšega študenta UM v študijskem letu 2014/2015″ in zahtevanimi prilogami. Dokumentacija mora biti poslana ali osebno vložena na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom “Razpis za najboljšega študenta UM”.

Vse prijave bo ocenila strokovna komisija najkasneje do 18. 5. 2015, rezultati pa bodo razkriti na svečani razglasitvi s strani rektorja UM in predsednika uprave družbe Elektro Maribor d. d., ki bosta zmagovalcu simbolično predala tudi nagrado – 650 EUR. Po svečani razglasitvi bodo rezultati objavljeni na strani Študentskega sveta UM, spletni strani Univerze v Mariboru in na spletni strani družbe Elektro Maribor d.d. .

Več informacij o potrebnih potrdilih, prilogah in o načinu izbora vlog najdete v prilogah spodaj. Za morebitna vprašanja se obrnite na studentskisvet@um.si.

Priloge:

– Razpishttp://ssum.um.si/wp-content/uploads/2015/02/Razpis_2015.pdf- Prijava na razpis

 

Foto: arhiv ŠSUM

O avtorju / Pia Prebevšek

Dobra glasba & dobre knjige + iskreni ljudje + moja Sony in Phony + Haribo bomboni + shopping + štirje letni časi v vseh oblikah = me happy 🙂

Pia Prebevšek

Dobra glasba & dobre knjige + iskreni ljudje + moja Sony in Phony + Haribo bomboni + shopping + štirje letni časi v vseh oblikah = me happy :)

%d bloggers like this: