Študentska anketa

Ker se bliža konec zimskega semestra je pred nami študenti posebna naloga, in sicer izpolnjevanje študentske ankete. Reševanje te ankete se moramo lotiti natančno in iskreno.

Saj imamo le mi študentje vpogled v delo pedagoških delavcev in zgolj mi lahko podamo oceno o kvaliteti njihovega dela.

In kaj je študentska anketa?

To je mnenjska anketa, s katero študenti izrazimo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega procesa. Študentske ankete dajejo možnost študentom neposrednega izražanja mnenja o pedagoškem procesu ter pedagoških delavcih. Igrajo ključno vlogo pri zaposlovanju pedagoških delavcev. Ter zagotavljajo vzdrževanje in večanje kakovosti pedagoškega dela.

Kako je izpolnjujemo?

  • Na vprašanja o izvedbi predmeta ( = mnenje o oceni nosilca, visokošolskega učitelja in visokošolskih sodelavcev ter o preverjanju znanja, obisk vaj/predavanj) odgovarjamo REALNO.
  • Pomembno je, da upoštevamo ocenjevalno lestvico med -2 in 2.
  • Podamo tudi opisno mnenje, saj lahko z obrazložitvijo za podano oceno bolj podrobno predstavimo problematiko ter tako omogočimo izboljšanje ter večjo kakovost študija.
  • Povratna informacija naj bo konstruktivna ter podana jasno in razumljivo.
  • Mnenje naj bo osredotočeno na specifično in opaženo vedenje visokošolskega učitelja ali sodelavca ter na njegovo delo.
  • V mnenju so lahko zapisani tudi konkretni predlogi izboljšav v prihodnje, saj lahko le s skupnimi močmi izboljšamo kakovost študija.

Za kaj se uporabljajo rezultati ankete?

1. Pri postopku habilitacije.

Habilitacija = postopek pridobivanja akademskega naziva visokošolskih učiteljev in sodelavcev , ki je nujen za opravljanje pedagoškega dela.

2.  Še posebej je pomembna, saj predstavlja podlago za pripravo mnenja ŠS članice o pedagoškem delu posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca v habilitacijskem postopku.

Študentski svetovi članic morajo namreč k habilitaciji vedno ter obvezno podati svoje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

3. Dekani na podlagi rezultatov opravijo razgovor z 10% najbolje in najslabše ocenjenimi učitelji na fakulteti.

Ali je anketa anonimna?

Študentska anketa je popolnoma ANONIMNA.

Evidenca odgovorov na študentsko anketo je ločena od sistema AIPS, v katerem se anketa izpolnjuje.

 

Trud, ki ga vložimo v pravilno in konkretno izpolnitev študentske ankete je namenjen predvsem študentom, ki bodo študirali za nami. S tem se trudimo našo univerzo zapustiti boljšo.

 

TVOJ PRISEPEVEK = POGOJ ZA NAPREDEK

O avtorju / Špela Goričnik

Oseba, ki obožuje naravo, glasbo in film. Moto, ki me opisuje: "Življenje je slikarsko platno, obarvaj ga z vsemi barvami, ki jih lahko."

Špela Goričnik

Oseba, ki obožuje naravo, glasbo in film. Moto, ki me opisuje: "Življenje je slikarsko platno, obarvaj ga z vsemi barvami, ki jih lahko."

%d bloggers like this: